Heim

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal  driv tannlegepraksis  i Volda sentrum, Hamnegata 12. Vi driv allmennpraksis der vi utfører dei fleste typer behandling som ein i dag nyttar innan odontologien. Pasienten skal få tannbehandling av høg kvalitet, med dei beste materiala, til ein konkurransedyktig pris.
 

VI SØKER TANNHELSESEKRETÆR

 
Vi søker tannhelsesekretær, i utgangspunktet 60% stilling, tirsdag – torsdag.  Men kan være aktuelt med 80% stilling mandag-torsdag om det er det som skal til for å få rette søkaren.

Tannhelsesekretær utdanning ein fordel, men rette personen med  anna relevant utdanning/ erfaring kan vere like aktuell. Opplæring vil bli gitt.

God orden ,serviceinnstilling, lærevillig og like å jobbe med andre  er viktige egenskaper.

Lønn etter avtale. Oppstart August-September 2019

For meir informasjon , ta  kontakt på post@voldatannklinikk.no, eller pr telefon 700 55 400

 
 
 

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal

 Medlem av den norske tannlegeforening.

blanktindexbildecam