Framside

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal  driv tannlegepraksis  i Volda sentrum, Hamnegata 12. Vi driv allmennpraksis der vi utfører dei fleste typer behandling som ein i dag nyttar innan odontologien. Pasienten skal få tannbehandling av høg kvalitet, med dei beste materiala, til ein konkurransedyktig pris.
 

Coronavirus

Gyldig frå 150320 : Som ein del av den nasjonale dugnaden for å bremse coronavirus-utbruddet har myndigheitene no også pålagt dei private og offentlige tannklinikkane  å redusere drifta til dei minimum. Dei legg vekt på at vi skal ha eit tilbod, noko vil skal ha, men alt som kan utsettes skal utsettes (pr idag) til mandag den 300320. Kun alvorlige/livstruande tilstander ( som infeksjonar ) og alvorlige smertetilstandar vil bli behandlet i denne perioden. Men planlagte kontroller, mistet fylling (uten symptom) og mindre plagsame tilstander må vente. Kor lenge er det myndigheitene som bestemmer, men vi håpar å vere tilbake med eit betre tilbod når denne 14 dagers perioden er over. Vi vil ikkje ha fast  åpningstid, men svarer gjerne på spørsmål om ein er i tvil eller har eit problem. Vi svarer på 700 55 400 (klinikk), eller til mobil/melding til  Espen ( 988 46 461) eller Lisa (907 34 117). Ikkje nøl med å ringe om det er noko.

Mvh Lisa, Mariann, Anita,Ingrid og Espen 

Gyldig frå 120320

Coronavirusutbruddet gjer at vi vil ha redusert aktivitet.  Tannbehandling som ikkje haster utsettes. Vi har faste gode hygienerutiner, men vil gjere små endringer i tillegg : Vi begrenser bruk av venterommet, ynskjer difor at pasienten går direkte på behandlingsrom. Vil vil ha redusert aktivitet.Dispenser for handdesinfeksjon er satt opp og skal brukes av alle pasienter. Venterom er for tida også ryddet for magasin/blad ol. 

Pasienter som har vore ute av landet siste 14 dagane skal vente med tannhandling , med mindre det hastar. Det gjeld sjølvsagt dei som har luftvegssymptom eller vore i kontakt med personer som er sjuke/har symptom. Er ein i vil er det viktig at ein tek kontakt  til 700 55 400. Dei som må ha tannhelsehjelp skal få det, men viktig at ein åpen på allmenn helsetilstand så tilpasser vi oss slik det blir optimalt for oss alle.

 
 

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal

 Medlem av den norske tannlegeforening.

blanktindexbildecam