Instruksjon bleikeskinne

BRUKSANVISNING FOR BLEIKING AV TENNER VED BRUK AV OPALESCENCE.
 
Når vi skal bleike tenner så bruker vi heimebleiking i individuelt tilpassa skinne.  Dette meiner vi er den beste metoden.  Det har vist seg å gi  best langtidsresultat og ikkje minst så styrer pasienten bleikinga då meir sjølv, og avsluttar behandlinga når det ein synest at fargen er passe lys, eller at ein ser at det no ikkje er meir «å hente».  Det er også rimlegaste metoden, tek ein vare på skinna kan den nyttast seinare, då kjøper ein kun bleikegel.
Denne bleikemetoden er sikker, om du følger bruksanvisninga nøye, og har vist seg effektivt på dei fleste pasientar.  MERK likevell :All karies ( tannråte) må vere sanert før ein begynner å bleike. Bleiking bør ikkje gjerast for ofte, vi ser helst at tennene får «restituere » seg minst 2-3 år mellom kvar gang. Er ein mykje plaga med ising/sensititvitet må ein vere forsiktig, dette kan forsterkast om ein bleikar tennene.Gravide skal ikkje bleike tennene.
Det er viktig at du følger dei instruksjoner du har fått fra din tannlege.
Kor mye kvitere tennene dine blir ved hjelp av denne bleikemetoden er avhengig av
1. Kor mange timer pr. døgn bleikeskinna blir brukt
2. Antall behandlingsdager/netter.
3. Tennenes mottagelighet for bleiking (gult/brunt er lettere å bleike enn grå/blå nyanser).
Følgende materialer brukes:
Bleikeskinne i mjuk plast som lagast  etter avtrykk av dine tenner. Opalescence bleikegel som inneholder karbamidperoxid, og har en høy viskositet. Opalescence oppbevaringseske for bleikeskinnen, når den ikkje brukes.
Behandlingsformer:
1. Nattbleiking (10%): Behandlingen skjer mens man sover, normalt 5-10 netter.
2. Dagbleiking(16%): Bleikeskinnen brukes 1-2 ganger daglig i 1-4 timer pr. gang. Bleiketid 2-4 uker.
OBS!
Hvis du får ubehag i tennene som f.eks. ising, snakk med tannlegen.
 

Bruksanvisning

1. Børst tennene nøye.

2. Fjern forseglingen på sprøyten og fyll bleikeskinnen med ein tynn strek i botn av skinna og halve leppesiden. Vanligvis brukes det 50%  av innholdet i ei sprøyte. Det kan variere avhengig av bleikeskinnens størrelse og på kor mange tenner som skal bleikast

3. Sett skinna på plass over tennene.

4. Bit sammen og jevn til med tungen og/eller et lett trykk med ein finger på framsida av tennene.

5. Er det overskudd av gel på tannkjøttet fjernes dette enkelt med en Q-tip (ikkje bruk tannbørste, då gelen lett kan børstes ut av blekeskinna).

6. Skyll munnen  med vatn og spytt ut. Så lenge skinna sitter på plass, unngå å presse med tunga eller fingrane. Unngå også harde sammenbitningar. Dette kan presse ut gel.

7. Etter bleiking: Ta ut skinna, børst bort restane av materialet med tannbørste og lunka vatn. NB! Ikke bruk veldig varmt vatn. Då kan skinna deformeres. 

8. Bleik alltid ein kjeve av gongen.

Mulige bieffekter: Enkelte pasientar kan under behandlingen oppleve auka sensibilitet i tennene overfor kulde. Om du får problemer med dette, rådfør deg med din tannlege for å eventuelt forandre behandlingsrutinen.
Etter ferdig blekebehandling:
Bruk flourskyll under og etter beleiking, både for å få eit meir varig resultat og for å «restituerer» tennene raskare.
Oppbevar alltid Opalescence blekemateriale i kjøleskap.
Opalesence har i fleire landtidsstudier vist seg å være et trygt materiale å bruke iht. til disse anbefalinger.
Takka være sin konsistens og spesielle egenskap svelger man som pasient ikkje noko av materiale om skinna er godt tilpassa.
Fåes kun gjennom tannlege. Utsett ikkje materiale for høy varme eller sollys.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar materialet i kjøleskap, ikke i fryser.