Implantatbehandling


Ved hjelp av implantat kan ein erstatte manglande tenner.Ein sett inn ei eller fleire «kunstige røtter» i form av titan-«skruer»/implantat. Dette er eit lite inngrep som kan gjerast i heilt vanlig lokalbedøvelse. Til dette festar ein ein ny kronedel, omtrent som dei tradisjonelle tannkronene som ein kjenner frå før.Til implantata kan vi få feste for enkle kroner , broer eller proteser .

Del- eller heilprotser kan ein no i dei fleste tilfeller unngå, og ein kan få faste tenner sjølv om dei opprinnelige tennene er  tapt. Også gunstig i eit tannsett som har mistet kun ei tann, der nabotenner er meir eller mindre feilfri, då slepp ein i slipe frisk tannsubstans på nabotenner for å fremstille ei tradisjonell bru.

Tann implantat har blitt nytta i fleire tiår, men det er først siste 10-15 åra dette har blitt eit standard behandlingsalternativ. Det finnes flerie hundre implantatsystem , men  det er viktig å nytte kjente systemer  som er grundig kvalitetssikra, og ein får komponenter til i Norge. I Norge nyttes houvdsaklig 3 system, som  alle er godt utprøvd, og som vi nytter : Nobelbiocare,  Straumann og Dentsply (Astra).  Implantatbehandling er no ei godt utprøvd behandlingsform med meget gode resultater. Fordeler er bla:

  • Ser ut som naturlig tann/ tenner
  • Fungerer som en vanlig tann/tenner
  • Vevsvenlige materialer, minimalt invasive ( slepp å slipe nabotenner)
  • Bidrar i motsetning til ei protese til å holde oppe det naturlige beinet.

Vi er autorisert frå HELFO for å planlegge og utføre implantatbehandling med offentlig økonomisk støtte for pasienten.

Vi kan gi mykje meir informasjon om denne type behandling, ta gjerne kontakt om for meir info på telefon nr 700 55 400.