Prisar

Prisliste 2019

Årlig kontroll, inkl 2 rtg bilder og tannrens      950 kr

Kompositt/tannfarga fylling 1 flate                       800 kr

Kompositt/tannfarga fylling 2 flater                     1130 kr

Kompositt/tannfarga fylling 3-4flater                   1300  kr

Røntgenbilde                                                              75 kr

Lokal eller regional anestesi                                    105 kr

Krone (heilkeramisk), inkl. norsk tannteknikk  5200 kr,

Enkel ekstraksjon                                                      900  kr

Rotfylling fortann ( ein kanal)                                 2750 kr

Rotfylling liten jeksel ( 2 kanaler)                           3350 kr

Rotfylling jeksel ( 3-4 kanaler)                                 4290 kr

Keramisk krone på implantat  (uten ev Helfostønad) 10300 kr

Heil over /underkjeve protese inkl tannteknikk     9500 kr

Skinnebleiking, ein kjeve, inkl skinne og 4 bleikesprøyter     1900

Hygienetillegg og eingongsartikklar er alltid inkludert, det kjem ingen tillegg i pris utover utførte prosedyrer