Prisar

Prisliste 2023

Årlig kontroll, inkl 2 rtg bilder og tannrens        1100 kr

Kompositt/tannfarga fylling 1 flate                      940 kr

Kompositt/tannfarga fylling 2 flater                     1350 kr

Kompositt/tannfarga fylling 3-4flater                   1500 kr

Røntgenbilde                                                          95 kr

Lokal eller regional anestesi                                    125 kr

Krone (heilkeramisk), inkl. norsk tannteknikk         5800 kr,

Enkel ekstraksjon                                                      1100  kr

Rotfylling fortann ( ein kanal)                                  3400 kr

Rotfylling liten jeksel ( 2 kanaler)                             4000 kr

Rotfylling jeksel ( 3-4 kanaler)                                 5000kr

Keramisk krone på implantat  (uten ev Helfostønad) 12800 kr

Heil over /underkjeve protese inkl tannteknikk       11500 kr

Skinnebleiking, ein kjeve, inkl skinne og 4 bleikesprøyter     1900

Hygienetillegg og eingongsartikklar er alltid inkludert, det kjem ingen tillegg i pris utover utførte prosedyrer