Prisar

Prisliste 2022

Årlig kontroll, inkl 2 rtg bilder og tannrens      1040 kr

Kompositt/tannfarga fylling 1 flate                      900 kr

Kompositt/tannfarga fylling 2 flater                     1350 kr

Kompositt/tannfarga fylling 3-4flater                   1450  kr

Røntgenbilde                                                              90 kr

Lokal eller regional anestesi                                    120 kr

Krone (heilkeramisk), inkl. norsk tannteknikk  5800 kr,

Enkel ekstraksjon                                                      1050  kr

Rotfylling fortann ( ein kanal)                              3400 kr

Rotfylling liten jeksel ( 2 kanaler)                           3950 kr

Rotfylling jeksel ( 3-4 kanaler)                                 4990 kr

Keramisk krone på implantat  (uten ev Helfostønad) 10300 kr

Heil over /underkjeve protese inkl tannteknikk     9500 kr

Skinnebleiking, ein kjeve, inkl skinne og 4 bleikesprøyter     1900

Hygienetillegg og eingongsartikklar er alltid inkludert, det kjem ingen tillegg i pris utover utførte prosedyrer