Framside

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal  driv tannlegepraksis  i Volda sentrum, Hamnegata 12. Vi driv allmennpraksis der vi utfører dei fleste typer behandling som ein i dag nyttar innan odontologien. Pasienten skal få tannbehandling av høg kvalitet til ein konkurransedyktig pris.
 
 

Tannlegane Espen Aarset og Lisa Holsvik Opsal

 Medlem av den norske tannlegeforening.

blanktindexbildecam