Periodontitt behandling

Periodontitt

Periodontitt er ein sjukdom som rammar mange, i større eller mindre grad.

Periodontitt er betennelse i tenners støttevev, som fører til festtap. Dette kan på sikt gi mobile tenner og tanntap. Betennelsen gir sjeldan subjektive symptom, og beintapet kan kome langt før ein merkar noko sjølv. Litt blødning og dårlig ånde kan enkelte oppleve, men sjeldan smerte.

Behandlinga er kan vere alt frå enkel det enkle til det kompliserte. Behandlinga er ofte delt opp i faser som går ut på å kartlegge årsaksforhold og få gode vaner på reinhald. Mykje av behandlinga kan ein utføre sjølv med gode vanar på reinhald. Sidan har ein fase med aktiv behandling,  som med  grundig tannrens og i enkelte tilfeller kirurgi. Periodontitt kan ramme mange, men med grundig innsats både frå tannlege og pasient, kan ein i dei fleste tilfeller få eit godt behandlinsresultat. Vi samarbeider også med  spesialister på sjukdommen i nærområdet vårt, som nyttar av oss om det skulle være nødvendig.

Røyking vil fremskunde periodontitt, og vil ofte kunne gi eit dårligare behandlingsresultat. Også andre sjukdommer og stress kan gi raskare nedbryting av kjevebeinet. Etter folketrygdlova §5-6 kan ein få stønd til behandling av sjukdommen, og få stønad til å erstatte tenner som går tapt på grunn av tilstanden.