Endodontisk behandling

Endodontisk behandling er det same som å rotfylle ei tann. Når ei tann har så djup skade at bløtvevet inne i tanna, med blant annet tann-nerven, er infisert må ein rotfylle. Då hindar  ein at infeksjonen kan spre seg til kjevebeinet og vidare via blodforsyninga. Måten ein rotfyller på har forbedret seg mykje siste 10-15 år. God bedøvelse er ei forutsetning, og rotfylling skal under normale omstende vere like smertefri behandling som andre fyllinger.