Rotfylling

Endodontisk behandling er det same som å rotfylle ei tann. Når ei tann har så djup skade at bløtvevet inne i tanna, med blant anna tann-nerven er infisert, må ein rotfylle. Rotfylling innbærer at det infiserte  bløtvevev inne tanna renses bort, og erstattes med eit rotfyllingsmateriale. Då hindar  ein at infeksjonen kan spre seg til kjevebeinet og vidare via blodforsyninga. Behandlings skjer oftes over to besøk. Når rotfyllinga er ferdig kan den skadde tannkrona restaureres med fylling eller teknikker fremstilt krone.

Måten ein rotfyller på har forbedret seg mykje siste 10-15 år. God bedøvelse er ei forutsetning, og rotfylling skal under normale omstende vere like smertefri behandling som andre fyllinger.

Ei rotfylt tann kan vere litt øm dagane etter behandlinga. Gir ikkje dette seg etter få dagar, eller smerter opptår, bør ein ta kontakt med tannlegen.

Alternativet til rotfylling er  å fjerne tann. Dette kan i gitte situasjoner kunne vere godt alternativ, og noko ein bør vurdere i kvar enkelt tilfelle. Vel ein ekstraksjon kan tanna ofte erstattes om ønskelig, men i dei fleste tilfeller vil rotfylling vere det rimlegaste, enklaste og  mest vevesbesparande .

Men ingen behandling har 100% prognose, og dei vanligste problema tannlegen kan møte på er  tette kanaler / sterkt bøyde/krokete kanaler som kan gi vansker med å desinfisere heile rotsystemet. Ekstra nervekanaler som ikkje lar seg påvise vil også kunne gi vansker med å få fjernet alle bakteriane vil virke negativt på same måte. Etter rotbehandlinga kan ei rotfylt tann lettare kunne få sprekkdannelser då tann i etterkant vil vere noko mekanisk svekka. Dette skuldes først og fremst skaden som førte til at tann måtte rotfylles, og ikkje rotfyllinga i seg sjølv.