Kirurgisk behandling

Kirurgi kan vere nødvendig for å både fjerne og sette inn tenner.

Dei vanligaste kirurgisk prosedyre vi utfører er fjerning av visdomstenner, biopsier, ekstraksjoner og bløtvevsopersjoner i forbindelse med tannkjøttsjukdom.

Ved meir kompliserte kirurgiske prosedyrer har vi oralkirurg vi samarbeider med.