Om oss

Tannlegane Espen Aarset, Lisa Holsvik Opsal og Bjørnar Hoggen driv tannlegepraksisane sine i eit kontorfelleskap  i Volda sentrum, Hamnegata 12.

Vi driv allmennpraksis der vi utfører dei fleste typer behandling som ein i dag nyttar innan odontologien. Vi har lang erfaring og utfører behandling av høg kvalitet. Her skal du som pasient verte lytta til og kjenne deg ivaretatt.